Lauri Tähtinen

Writer. Explorer.

Location icon United States of America

Lived on four continents. Chasing the long tail of global affairs.

Portfolio

Finnish Journal of Foreign Affairs

Ulkopolitiikka
Kansallinen ja kansainvälinen etu yksissä kansissa | UP 1/2013

Mark Mazower: Governing the World: The History of an Idea. The Penguin Press 2012, 416 s. Kansainvälinen yhteistyö voi juuri nyt huonosti, koska valtioiden mahdollisuudet muuttaa maailmaa ovat huonontuneet merkittävästi, toteaa Columbian yliopiston professori, historioitsija Mark Mazower. Hän tarkastelee uutuuskirjassaan maailmanhallinnan historiaa 1800-luvun alusta nykypäivään.

Ulkopolitiikka
Valtatyhjiö etsii täyttäjäänsä | UP 4/2012

Ian Bremmer: Every Nation for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World. Portfolio/Penguin 2012, 240 s. G20-ryhmään riittää nyt tunkua - mutta jos kaikki haluavat paikan kokouspöydästä vaan eivät suostu ottamaan vastuuta, maailmaa ei tosiasiassa johda kukaan. Elämme "G-nollan" aikakautta, kirjoittaa poliittisiin riskeihin keskittyvän konsulttiyhtiö Eurasia Groupin Ian Bremmer.

Ulkopolitiikka
Kulttuuri ohjaa kasvua | UP 3/2012

Daron Acemoglu & James A. Robinson: Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Power. Profile Books 2012, 464 s. Kansalaisten osallistuminen politiikkaan on avain kansakuntien menestykseen, katsovat uuden menestysteoksen kirjoittajat. Historioitsija Luca Molàn mielestä he unohtavat kulttuurin ja aatteiden merkityksen. Mikä tekee yhdestä maasta rikkaan ja toisesta köy­hän?

Ulkopolitiikka
Väliintulon hetki meni jo Syyriassa | UP 1/2012

Rory Stewart ja Gerald Knaus: Can Intervention Work? Amnesty International Global Ethics Series,W. W. Norton & Company 2011, 236 s. Voivatko humanitaariset väliintulot onnistua? Kysymyksen parissa painiskelevat Rory Stewart ja Gerald Knaus kirjassaan Can Intervention Work. Ulkopolitiikka-lehti esitti samaisen kysymyksen professori Mary Kaldorille, London School of Economicsin kansalaisyhteiskuntaan ja inhimilliseen turvallisuuteen keskittyvän tutkimusyksikön johtajalle.

Ulkopolitiikka
Vallan ja kaupan meri | UP 3/2011

Kaplan nostaa esiin myös kaupan pimeät puolet, kuten menneiden aikojen Vallan ja kaupan meri orjuuden ja raaka-aineista aiheutuvat konfliktit. Kauppa voi ajautua karikoille myös nyt, jos Intian valtameren nousevat vallat ja Yhdysvallat eivät huolehdi kaupan solmukohdista.

Ulkopolitiikka
Kiina tien päällä | UP 1/2011

Yhdysvaltalaistoimittaja Peter Hesslerin Country Driving on kertomus Kiianssa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana tapahtuneesta muutoksesta. Kyseessä on road trip, matkakuvaus tai oikeastaan useamman matkan ketju, joiden kuluessa kirjoittaja pyrkii jäsentämään Kiinaa tien päältä.

Ulkopolitiikka
Afrikan aika on edessä | UP 4/2010

Olai Voionmaa ja Lauri Tähtinen Väestönkasvu on Afrikan suurin vahvuus, uskovat ranskalaisen uutuuskirjan kirjoittajat. Eurooppalaisten kannattaisi etsiä jatkossa kumppaneikseen maanosan nousevan nuoren sukupolven edustajia. Lue lisää UP-lehdestä 4/2010. Kirjailijat tuntuvat olevan usein sitä mieltä, että kustantaja vaatii teokselle liian räväkän otsikon. Jean-Michel Sévérinon ja Olivier Rayn uutuuskirjan Le Temps de l'Afrique (Afrikan aika) kohdalla osat vaihtuivat.

Ulkopolitiikka
Kirjatutka: Valtionyhtiöt politiikan välineinä | UP 4/2010

Ian Bremmer: The End of The Free Market: Who Wins the War between States and Corporations, Eurasia Group 2010, s. 210. S yyskuun lopulla Brasiliassa järjestet­tiin maailman kaikkien aikojen suu­rin osakeanti. Valtionyhtiö Petrobras keräsi lähes 60 miljardia euroa annissa, jossa valtion osuus öljy-yhtiöstä kasvoi entisestään. Petrobras löi laudalta aiem­paa listautumisennätystä nimissään pitä­neen Kiinan maatalouspankin.

Ulkopolitiikka
Maallistunut maailmanpolitiikka saa uskonnot kukoistamaan | UP 4/2008

Huntingtonin kiistanalaiset teesit sivilisaatioiden välisestä yhteentörmäyksestä elävät yhä, vaikka niiden todistusvoima jäikin heikoksi. Huntingtonin ansioksi voi kuitenkin laskea uskonnon nostamisen maailmanpolitiikasta käytävän keskustelun ytimeen, missä sen paikka on yhä - maallistumisesta huolimatta. Samuel P. Huntingtonin teesi sivilisaatioiden välisestä yhteentörmäyksestä ei osoittautunut päteväksi ennustukseksi. Viisitoista vuotta sitten Foreign Affairs -aikakauslehdessä ilmestynyt...

Ulkopolitiikka
Kirjatutka: Kulttuurien kamppailu ennen ja jälkeen uskonnon | UP 4/2008

Anthony Pagden: Worlds at War: The 2,500-Year Struggle Between East and West. Random House 2008, 656 s. Alkuvuodesta julkaistu kalifornialaisen UCLA-yliopiston professorin Anthony Pagdenin teos Worlds at War: The 2,500-year Struggle between East and West (suom. Maailmat sodassa: 2500 vuotta kamppailuja idän ja lännen välillä) on eräänlainen Huntingtonin teesin esihistoria.

Ulkopolitiikka
Brasilia etsii mallia ja kumppaneita Aasiasta | UP 3/2009

Brasiliaa on luonnehdittu jo pitkään tulevaisuuden suurvallaksi, jonka vahvuuksia ovat monipuoliset luonnonvarat, tasaisesti kasvava väestö ja sijainti kaukana maailman konflikteista. Brasilian nousua on odotettu jo niin pitkään, että irvileuat yhdistivät jo jonkin aikaa sitten muuten mairittelevaan luonnehdintaan tulevaisuuden suurvalta etuliitteen "ikuinen". Maailmanlaajuinen talouskriisi tarjoaa tilaisuuden arvioida, kummassa kuvauksessa on enemmän perää.

Ulkopolitiikka
Kirjatutka: Suvaitsevaisuus maailmanvaltojen menestyksen salaisuus | UP 1/2008

Amy Chua: Day of Empire: How Hyperpowers rise to Global Dominance - and Why They Fall? Doubleday 2007, 432 s. Walter Russell Mead: God and Gold: Britain, America, and the Making of the Modern World. Knopf 2007, 464 s. Amerikkalaisten keskustelijoiden arviot ennen USA:ta maailmaa hallinneista suurvalloista tuppaavat samanaikaisesti sekä luodata kauas menneisyyteen että pyöriä oman navan ympärillä.

Ulkopolitiikka
John C. Green:

Yhdysvaltojen tulevissa vaaleissa uskonto on vähintään yhtä keskeinen teema kuin edellisissä vaaleissa. Demokraatit yrittävät nyt tosissaan viedä ääniä republikaanien tukijoukoista eli houkutella valkoisia evankelisia kristittyjä puolelleen. Yhdysvaltojen vuoden 2004 presidentin- ja kongressivaalien jälkeen levisi yksinkertainen selitys republikaanien voitolle. "Arvoäänestäjät" olivat marssineet uurnille ja taanneet oikeistolle strategikko Karl Roven näkemyksen mukaisen mahdollisuuden...

Ulkopolitiikka
Kirjavieras David Armitage:

Harvardin yliopiston historian professori David Armitage pitää Bushin isolationismia Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen hengen vastaisena ja huomauttaa, että ihmisoikeudet ovat ristiriidassa valtioiden itsemääräämisoikeuden kanssa. Usko Amerikan Yhdysvaltojen historialliseen eristyneisyyteen tahtoo olla syvälle iskostunut. Tämän käsityksen siintäessä historian horisontissa on etsitty kaiken mullistanutta käännekohtaa, jonka jälkeen Yhdysvallat olisi avautunut maailmalle.

Ulkopolitiikka
Kirjatutka: Pieni kirja, suuria tulkintoja | UP 4/2007

Armitage valitsee aihealueekseen kapean kaistaleen historiaa, itsenäisyysjulistukset, mutta aihe tarjoaa haarautumia suuntaan jos toiseenkin. Tämä on historiankirjoitusta parhaimmillaan: yksityiskohtien kautta rakentuvaa kokonaistulkintaa. Aikana, jolloin moni tavoittelee kaikenkattavaa teoriaa ja kaivelee yksityiskohtia sen tueksi, metodologinen nöyryys komistaa.

Ulkopolitiikka
4/2006
Niall Ferguson:

"Merkityksellistä ei ole, mitkä pahat miehet antavat pahoja käskyjä, vaan miksi tavalliset ihmiset tottelevat niitä." Brittiläinen historioitsija Niall Ferguson yrittää ymmärtää 1900-luvun kauhuja ja tarjoaa imperiumeja pakotieksi etniseltä vihalta. Harva historioitsija on päässyt Time-lehden arvioissa maailman sadan merkittävimmän ihmisen listalle. Moni historiantutkija ei tosin kirjoita skotlantilaissyntyisen Niall Fergusonin tavoin suurteosta aiheesta kuin aiheesta.

Ulkopolitiikka
Viimeinen ihminen Irakin jälkeen | UP 2/2006

Jotta yksityishenkilön maailmankuvan pirstaloituminen yltää uutiseksi asti, on taustalta löydyttävä jotain aivan erityistä. Kuten mies, joka ennusti "historian lopun". Amerikkalaisen ajattelijan ja Johns Hopkinsin yliopiston professorin Francis Fukuyaman uusin kirja Ame­rica at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Le­gacy on merkille pantava huomattava tapaus sekä kylmän sodan jälkeisen että uuden vuosituhannen alun histo­rian tulkinnassa.

Op-Ed Columns

Helsingin Sanomat
11/28/2016
Vieraskynä: Robotit eivät voi vastata kaikkiin kysymyksiimme

Robottien marssi ihmisten työmarkkinoille ja -paikoille herättää nyt paljon keskustelua. Arviot uhanalaisten toimenkuvien tai työtehtävien määrästä vaihtelevat hurjasti. Joka tapauksessa edessämme on aikakautta määrittävä tekno­loginen, taloudellinen ja yhteis­kunnallinen murros. Suomessa uskotaan usein, että ­lähitulevaisuuden haasteisiin vastataan parhaiten teknisellä osaami­sella. Tekninen osaaminen on kuitenkin vain osaratkaisu: robotit nostavat inhimillisen osaamisen arvoon arvaamattomaan.

Helsingin Sanomat
10/25/2012
Vieraskynä: Suomelta puuttuu ulkopoliittinen linja

Australia ja Luxemburg, jotka valittiin YK:n turvallisuusneuvostoon, edustavat presidentti Sauli Niinistön ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan samoja arvoja kuin Suomi. Pääministeri Jyrki Katainen puolestaan katsoo, ettei Suomen pidä muuttaa ulkopolitiikkansa linjaa tappion vuoksi. (HS.fi 19. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
07/25/2012
Vieraskynä: Osaajien suitsutus ruokkii eriarvoisuutta

Ennen talouskriisiä teknologian kehitys ja kansainvälinen kauppa loivat Suomeen puolentoista vuosikymmenen kasvukauden. Vaikka laman jälkeinen kasvu näkyi laajalti, se hyödytti ennen kaikkea osaavinta ja korkeimmin koulutettua osaa työväestä. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
04/20/2012
Vieraskynä: EU ei voi pitkään pakoilla demokratiaa

Ei ole sattumaa, että Euroopan instituutiot saattavat tuntua kaukaisilta. Estääkseen toisen maailmansodan kauhujen toistumisen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön luojat hakivat vastapainoa kansanvallalle ja siihen liittyvälle tunteiden palolle asiantuntijavetoisesta integraatiosta. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
12/16/2010
vieraskynä: Brasilia on nousemassa USA:n haastajaksi

Kirjoittaja viimeistelee Cambridgen yliopistossa väitöskirjaa kansainvälisestä aatehistoriasta. Läntisen pallonpuoliskon kaksi suurinta kansakuntaa äänestivät syksyllä siitä, mihin suuntaan heidän maansa on menossa. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
12/19/2009
vieraskynä: Rauhanpalkinnosta muodostui sodan puolustus

Kirjoittaja valmistelee Cambridgen yliopistossa väitöskirjaa kansainvälisestä aatehistoriasta. Joulukuun alkupuolella Yhdysvaltain presidentti Barack Obama linjasi loppukautensa Afganistanin-politiikkaa puhuessaan West Point -sotilasakatemiassa ja vastaanottaessaan Nobelin rauhanpalkinnon. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
01/19/2008
vieraskynä: Ehdokkaiden identiteetti vie huomion USA:n vaaleissa

Lauri Tähtinen. Vuoden päästä huomisesta Yhdysvaltain seuraava presidentti astuu virkaansa. Marraskuista presidentin valintaa edeltää pitkä alustus. Demokraattien ja republikaanien puoluekokoukset vahvistavat ehdokkaansa elo-syyskuun vaihteessa. Esivaalejakin käydään aina kesäkuun alkuun saakka. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
06/22/2007
vieraskynä: Skotlannin itsenäisyyshanke haastaa Gordon Brownin

Lauri Tähtinen. Gordon Brown valitaan virallisesti Britannian työväenpuolueen johtoon 24. kesäkuuta, ja samalla hänestä tulee maan uusi pääministeri. Hän ei voisi nousta valtaan huonommalla hetkellä. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
10/16/2006
vieraskynä: Pohjois-Korean ydinkokeella voi olla järisyttäviä seurauksia

Lauri Tähtinen. Pohjois-Korean väitetty ydinkoe pakottaa maailman käsittelemään ydinaseita kaikessa kauheudessaan. Kuinka monta ydinasevaltaa samalle pallolle mahtuu, ja millä perustein ne valikoituvat? Kylmän sodan jälkeen aiheesta ei ole juuri käyty analyyttistä keskustelua. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
08/08/2006
vieraskynä: Länsi ei voi vaatia islamilaisia erottamaan uskontoa politiikasta

Lauri Tähtinen. Palestiinassa on vallassa kovan linjan islamistien terrorijärjestö Hamas. Irania hallitsee holokaustin kieltävä presidentti yhdessä uskonoppineiden kanssa. Egyptissä fundamentalististen liikkeiden kantaisän, muslimiveljeskunnan, kannatus vaikuttaa kasvavan. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
12/12/2008
vieraskynä: Läheiset suhteet totalitaristisiin maihin kalvavat Suomea

Lauri Tähtinen. Näkemykset Suomen turvallisuuspolitiikan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ovat viime viikkoina muuttuneet. Tutkijat ovat nostaneet esiin toisen maailmansodan aikaiset läheiset suhteet natsi-Saksaan ja Neuvostoliiton roolin Suomen sisäpolitiikassa. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
11/12/2005
VIERASKYNÄ: Demokratioilla on pimeä puoli: ulkoinen laajentumishalu

Lauri Tähtinen. Aikamme elää uskosta kaikkivoipaan demokratiaan. Kun irakilaiset äänestivät 15. lokakuuta perustuslaistaan, Yhdysvaltain presidentti George W. Bush liitti onnistuneen vaalipäivän maailmanhistorian laajempaan kehykseen. Haluatko lukea koko artikkelin?

Helsingin Sanomat
12/15/2004
VIERASKYNÄ: Ydinterrorin uhka haastaa kansainvälisen lainsäädännön

Suomen hallituksen turvallisuuspoliittisessa selonteossa kannetaan erityistä huolta "radiologisten materiaalien kulkeutumisesta terroristien käsiin". Räjähtäessään taaja-asutusalueella ydinpommi voisi pahimmillaan surmata puoli miljoonaa ihmistä. Kotikutoinen likainen pommi tappaisi tuhansia. Haluatko lukea koko artikkelin?

Miscellaneous

Revista Pittacos
12/30/2011
Uma Curta Temporada em uma Velha Profissão

Lauri Tähtinen Alguns anos atrás, tive o mais temporário dos empregos. Durou apenas algumas horas, começando à tarde e terminando na madrugada da véspera de Natal. Para fazer o trabalho direito, era preciso usar um uniforme chamativo, ir de casa em casa, exibir um sorriso tranquilizador e permanecer sóbrio, apesar das constantes ofertas de bebidas...