Canan Armoni Altın

Location icon Turkey

Portfolio
Diegesis Journal
2014
High Noon, Soğuk Savaş ve Frontier Miti

Frontier'ın hareketli sınırı yer değiştirdikçe kavramların, değerlerin, durumların sınırın hangi tarafında kaldıklarına göre anlam değiştirmesinin mit içinde yarattığı esneklik, High Noon'a janrı derdini anlatabileceği şekilde değiştirip dönüştürmesi için alan sağladı.

2014
Portfolio of Film Reviews

A portfolio of the film reviews written for different target audiences as part of my graduate studies.

Radikal Kitap
11/09/2009
Kıymetini Bil Herşeyin, John Berger, Metis Yayınları

Bütün bu yazıları birbirine bağlayan şey, kitabın alt başlığına bakınca net bir şekilde anlaşılıyor: 'Hayata Tutunma Ve Direnişe Dair Notlar'. Seksen bir yıllık hayatı boyunca sanat eleştirmenliği ve yazarlığı dışında Marksist kimliğiyle de tanınan John Berger, bütün bunları bir araya getirdiği 'notlar'ında, bir yandan adaletsizliğin, küreselleşmenin çarpıklığının, kapitalizmin tiranlığının karşısına dikilirken, diğer yandan şiirden, müzikten, sanattan bahsederek içtenlikle umutsuzluğa yer...