congnh2412

Location icon United States

Xem bói hàng ngày dựa vào ngày tháng năm sinh để hiểu về số mệnh, công danh sự nghiệp, chuyện tình cảm, sức khỏe, các mối quan hệ của mỗi người. Có nhiều kiểu xem bói, có thể kể tên một số kiểu xem bói phổ biến như bói ngày sinh, bói tình yêu, bói bài, bói số điện thoại, bói kiều.

Portfolio